LETSELSCHADERAPPORT

Indien u ons vervolgens de opdracht geeft om uw belangen te behartigen, dan zullen wij de in dit gesprek verzamelde informatie in een rapport verwerken. Dit rapport krijgt u ter inzage. Na uw goedkeuring wordt dit rapport aan de verzekeraar verzonden.