VOORSCHOT

Wij zien er vervolgens op toe dat - voor zover nog nodig - de verzekeraar aansprakelijkheid erkent en een voorschot aan u betaalt. Dat voorschot zou voldoende moeten zijn om de reeds gemaakte kosten en de op korte termijn nog te maken kosten te dekken.