AANSPRAKELIJK STELLEN EN DAN?

Nadat alle relevante feiten zijn verzameld kan beoordeeld worden of er voldoende argumenten zijn om de arts of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.
Daartoe zal de letselschadeadvocaat duidelijk en gemotiveerd moeten uitleggen wat er volgens u is misgegaan en waarom de arts anders had moeten handelen.
Omdat een advocaat geen arts is, zal het soms nodig zijn dat een eigen arts - een medisch adviseur - wordt geraadpleegd. Deze kan uitleggen waarom en hoe de arts anders had moeten handelen.
Dit is niet altijd nodig: soms spreken de feiten voor zich en kan een leek op medisch gebied begrijpen dat er iets is misgegaan en waarom.

De arts zal de aansprakelijkstelling in de regel niet zelf beantwoorden. Hij zal deze brief overhandigen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar die namens de arts (of het ziekenhuis waaraan de arts is verbonden) het woord zal voeren.

Deze verzekeraar zal ook inzage willen krijgen in het medisch dossier. De schadebehandelaar zal een medisch adviseur raadplegen. De bevindingen worden aan de arts of het ziekenhuis voorgelegd. Daarna ontvangt u een reactie op de aansprakelijkstelling. Dit duurt meestal wel enig weken.
Onze letselschadeadvocaten zullen de inhoud van het verweer met u bespreken en u, bij een afwijzing, kunnen adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Indien de aansprakelijkheid wordt erkend, zal de schaderegeling ter hand genomen kunnen worden.