KOSTEN MEDISCHE FOUTEN

Zolang de aansprakelijkheid voor een gestelde medische fout niet is erkend, kunnen wij uw schade - en dus ook onze kosten - niet verhalen. Wij zullen bij aanvang van de zaak voor u een inschatting maken van de kosten die gemaakt moeten worden om een deugdelijk en onderbouwde aansprakelijkstelling voor u te verzorgen.

Het gaat daarbij niet alleen om onze kosten. Ook de medisch adviseur brengt kosten in rekening voor zijn advieswerkzaamheden.

Zoals gezegd, de letselschade advocaat is geen arts. Het is voor ons dus op voorhand niet altijd mogelijk om de kans, dat u succes zult hebben, in te schatten.
Meestal is op voorhand ook niet duidelijk welk verweer de arts  zal gaan voeren. Welke argumenten draagt deze aan ter verklaring van de handelwijze en hoe deugdelijk zijn die medische argumenten?
Het is van belang om hier tijdig achter te komen. Onze letselschadeadvocaten zullen zich inspannen om deze duidelijkheid te verkrijgen.

Als partijen het niet eens kunnen worden over de vraag, of de arts onder de maat heeft gepresteerd, zal het inwinnen van een oordeel bij een onafhankelijk medisch deskundige soms uitkomst moeten bieden. Hieraan zijn ook kosten verbonden.