ARBEIDSONGEVAL

Indien u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden letsel heeft opgelopen, kunt u de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen, ook als u letsel oploopt terwijl u voor uw werk op pad bent naar een klant of een opdracht.

De werkgever dient uw schade te vergoeden. Tenzij de werkgever kan aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om uw veiligheid op het werk te waarborgen. De werkgever kan als opdrachtgever op dezelfde wijze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de ZZP-er op de werkvloer.

U begrijpt dat een geschil zich al gauw zal toespitsen op de vraag welke maatregelen de werkgever nu wel of niet had moeten treffen. Welke eisen kunnen hieraan worden gesteld? En wat mag de werkgever van u als werknemer verlangen?

U kunt ook ziek worden omdat uw werkgever niet de juiste maatregelen heeft getroffen. U bent hierdoor overbelast geraakt en/of u heeft met stoffen gewerkt die uw gezondheid hebben aangetast. Er is sprake van een beroepsziekte.

De werkgever is verplicht om goede verzekeringen voor u af te sluiten. Als hij dit zonder goede reden nalaat, dan is hij geen goed werkgever geweest. Ook dat kan tot aansprakelijkheid leiden.

Onze letselschadeadvocaten weten alles over de werkgeversaansprakelijkheid. Zij kunnen al uw vragen op dit gebied beantwoorden.