• gratis gesprek

WAT KOST DAT DAN? WIE GAAT DAT BETALEN?

Als u schade aan uw auto heeft, laat u de omvang hiervan door een expert vaststellen. De kosten van de expert dient u te betalen. Deze kosten kunt u op de aansprakelijke partij verhalen. Zo werkt dat.

In het geval van letselschade is dat niet anders. De kosten die uw letselschadeadvocaat maakt om u buiten rechte bij te staan bij het in kaart brengen en verhalen van de schade, maken onderdeel uit van uw schade. Wij dragen er wel zorg voor dat onze kosten direct worden verhaald op de aansprakelijke partij. Dat is voor u weer een zorg minder.

Onze dienstverlening is dus niet gratis, maar wel verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Zo zit dat.

Alle belangenbehartigers die slachtoffers bijstaan werken op deze wijze. Zij noemen dit soms 'gratis' of 'kosteloos'. Feitelijk is het zo dat deze kosten verhaald kunnen worden, mits de aansprakelijkheid is erkend. De kosten komen dan dus niet voor uw rekening en zo bezien is het voor u kosteloos.