• gratis letselschade

WIE GAAT DAT BETALEN?

De aansprakelijke partij betaalt. Dat zit zo: 

De kosten die uw letselschadeadvocaat maakt om u buiten rechte bij te staan bij het in kaart brengen en verhalen van de schade, maken onderdeel uit van uw schade. Wij dragen er zorg voor dat onze kosten direct worden verhaald op de aansprakelijke partij. Dat is voor u weer een zorg minder.


Alle belangenbehartigers die slachtoffers bijstaan werken op deze wijze. Zij noemen dit soms 'gratis' of 'kosteloos'. Feitelijk is het zo dat deze kosten verhaald kunnen worden, mits de aansprakelijkheid is erkend. De kosten komen dan dus niet voor uw rekening en zo bezien is het voor u kosteloos.