WAT IS LETSELSCHADE

Het oplopen van letsel kan tot schade leiden. U ondervindt pijn en ongemak. U maakt kosten om de juiste zorg te krijgen. U wilt immers zo spoedig en zo goed mogelijk herstellen.

Als u niet voor u zelf kunt zorgen en uw huishouden niet meer kunt doen, bent u aangewezen op de hulp van mantelzorgers of professionele zorgverleners.
Als u arbeidsongeschikt raakt kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen.
Als u uw woning en tuin niet meer kunt onderhouden, moet u deze klussen uitbesteden en dat kan ook tot extra kosten leiden.
Als u blijvend beperkt bent, zijn er soms aanpassingen nodig, bijvoorbeeld in uw auto, in de badkamer of de keuken.
Indien u letsel oploopt heeft u recht op smartengeld.

Ieder geval is anders. Hetzelfde letsel kan bij verschillende personen tot andere schade leiden. Onze letselschadeadvocaten weten wat er kan spelen en zullen in nauw overleg met u in kaart brengen wat voor u de gevolgen van het opgelopen letsel zijn en welke kosten daarmee gepaard gaan.