MEDISCHE INFORMATIE

De verzekeraar zal verlangen dat u bewijs levert waaruit blijkt dat u letsel heeft opgelopen. Daarom zullen wij - na verkregen toestemming - uw behandelend artsen aanschrijven met het verzoek informatie te verstrekken.

Vervolgens zullen wij moeten afwachten hoe uw herstel verloopt. Indien u onverhoopt niet volledig herstelt, is het goed mogelijk dat u met nieuwe schadeposten wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld doordat u langdurig verzuimt en uw werkgever uw loon op enig moment niet meer volledig doorbetaalt. Wij zullen dan met u die nieuwe schadeposten in kaart brengen en de verzekeraar hierover informeren. Daarbij zal, indien nodig, toegezien worden op betaling van aanvullende voorschotten.

Indien herstel uitblijft, zult u mogelijk opnieuw uw behandelend arts(en) bezoeken. Wij zullen uw artsen dan opnieuw aanschrijven, met het verzoek ons te informeren over het verloop van het genezingsproces.