MEDISCH ADVIES EN MEDISCH DESKUNDIGE

Pas op het moment dat er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie (verder herstel is uitgesloten, verdere toename van klachten ook), kan met de verzekeraar in overleg worden getreden over de vraag of het mogelijk is om een definitieve regeling voor uw schade te treffen.

De vraag of er al dan niet sprake is van een medische eindsituatie, en zo ja, wat dan medisch gezien de blijvende gevolgen voor u van dit letsel zijn, kan beantwoord worden door onze medisch adviseur. Soms is het nodig dat een onafhankelijk medische deskundige deze vragen beantwoord.