KOSTEN

De kosten die uw letselschadeadvocaat maakt om u bij te staan bij het in kaart brengen en verhalen van de schade, maken onderdeel uit van uw schade. Wij dragen er zorg voor dat onze kosten direct worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Indien de aansprakelijkheid niet komt vast te staan, dan kunnen wij uw schade, en daarmee onze kosten, niet verhalen. Uw letselschadeavocaat adviseert u dan over de mogelijkheden om in een procedure alsnog de aansprakelijkheid rond te krijgen. Aan een procedure zijn wel kosten verbonden.