ZELFSTANDIGE MET LETSELSCHADE

Na een ongeval met letsel staat een zelfstandig ondernemer al gauw voor praktische problemen. Wie gaat de klus afmaken? Kan ik iemand inhuren om de opdracht uit te voeren? Wat gebeurt er als de opdrachtgever voor een ander kiest omdat ik het werk niet persoonlijk kan doen?

De meeste zelfstandig ondernemers weten wel hoe zij dit soort problemen op de korte termijn moeten oplossen.
Een letselschadeadvocaat kan tijdig knelpunten signaleren. Hij kan er voor zorgdragen dat u tijdig betalingen van adequate voorschotten verkrijgt om liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Indien u er zelf niet meer uitkomt kan de verzekeraar gevraagd worden om een (arbeids)deskundige in te schakelen. Deze kan richting geven aan de te kiezen oplossingen.

Bij blijvende arbeidsongeschikt komen er nog meer complexe vragen aan bod. Deze moeten worden beantwoord teneinde de omvang van uw schade op juise wijze in kaart te kunnen brengen.
Wat zou u zonder ongeval als zelfstandige in de toekomst verdiend kunnen hebben? Hoe gezond was uw bedrijf, wat waren uw toekomstplannen? En waarom is het realistisch om te zeggen dat uw plannen zouden uitkomen, daarbij rekening houdend met de marktomstandigheden en kijkend naar uw concurrentie?

Onze letselschadeavocaten kunnen u op deskundige wijze bijstaan bij het verhalen van schade die u in de privésfeer lijdt door bijvoorbeeld de toename van kosten of het mislopen van omzet in de eigen onderneming.