ARBEIDSONGESCHIKTHEID VASTSTELLEN

Een zelfstandig ondernemer bepaalt in de regel zelf of hij ziek is of niet. Er komt geen leidinggevende of bedrijfsarts aan te pas. Ziek zijn wil overigens niet altijd zeggen dat de zelfstandig ondernemer niet werkt. Als een zelfstandige het werk neerlegt moet er dus wel heel wat aan de hand zijn. Maar wie bepaalt nu eigenlijk of de zelfstandige terecht thuis zit of niet?

Indien de verzekeraar de arbeidsongeschiktheid ter discussie stelt, zal eerst medisch in kaart gebracht moeten worden tegen welke beperkingen u nu precies aanloopt. Daarna zal een arbeidsdeskundige in kaart kunnen brengen of die beperkingen leiden tot uitval voor taken die u normaal gesproken zelf verrichtte.

Onze letselschadeadvocaten kunnen u hierbij adviseren. Welke deskundigen worden er ingeschakeld? Welke vragen worden eigenlijk aan hen voorgelegd en welke informatie mogen zij inzien?