DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERING AOV

Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten heeft u in geval van letsel mogelijk recht op een uitkering uit hoofde van deze verzekering.
In de polisvoorwaarden staat wanneer u volgens deze verzekering 'arbeidsongeschikt' bent en wanneer u een recht op uitkering heeft, en zo ja, hoe hoog die uitkering dan is.

De verzekeraar zal ter beoordeling van dit recht op uitkering deskundigen raadplegen.
U kunt dan allereerst denken aan een medisch specialist, die in kaart brengt wat nu precies de aard en de ernst van uw letsel is en welke beperkingen u heeft.
Vervolgens zal een arbeidsdeskundige in kaart brengen welke taken u voor het ongeval in de eigen onderneming verrichtte. Hij zal vervolgens beoordelen welke taken u niet meer kunt doen, kijkend naar de door de arts vastgestelde beperkingen.
U kunt verzekerd zijn voor uw eigen beroep. De arbeidsdeskundige zal zich dan alleen uitspreken over de mate van arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep.
In de polis kan staan dat de arbeidsdeskundige mag kijken naar aanpassingen in het eigen werk of naar ander werk.

Als u een recht op uitkering heeft dient de vraag zich aan, of deze uitkering verrekend mag worden met de schade die de aansprakelijke verzekeraar uitkeert in verband met uw arbeidsongeschiktheid.

Onze letselschadeadvocaten kunnen beoordelen of de verzekeraar zich al dan niet terecht kan beroepen op het zogenaamde 'voordeel verrekenen'.