OVER RIJNLAND LETSELSCHADE ADVOCATEN

Rijnland Letselschade Advocaten biedt slachtoffers die op zoek zijn naar een deskundige belangenbehartiger het totaalpakket aan.
Onze advocaten zijn allereerst specialist op het gebied van letselschade en staan slachtoffers op adequate wijze bij in de onderhandelingen buiten rechte met de verzekeraar ter regeling van de schade.
Onze advocaten kunnen u ook verder helpen indien de onderhandelingen met de verzekeraar onverhoopt komen vast te zitten en een prcoedure noodzakelijk is.

Rijnland Letselschade Advocaten vindt dat ieder slachtoffer toegang tot het recht moet kunnen hebben hebben. Daarom werken wij in de letselschadebranche nauw samen met partijen die slachtoffers bijstaan maar niet zelf kunnen procederen. Veel letselschadespeicalisten en rechtsbijstandverzekeraars wijzen hun cliënten door naar ons kantoor voor professionele rechtsbijstand in rechte.

Uiteraard voldoet ons kantoor en voldoen onze advocaten aan alle kwaliteitseisen van de advocatuur en van de letselschadebranche.