AOV GESCHIL

Het komt regelmatig voor dat een zelfstandig ondernemer het niet eens is met de beslissing van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over het recht op uitkering.
Deze verzekeraar heeft in de polis opgenomen dat zij beslist over uw recht op uitkering.

Zij neemt daarbij als uitgangspunt háár visie op:

- de inhoud en uitleg van de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- de bevindingen van de door haar geraadpleegde medisch deskundige;
- de bevindingen van de door haar geraadpleegde arbeidsdeskundige.

U bent op geen van deze terreinen deskundig. Het is dus voor u feiteijk onmogelijk om de verzekeraar in te laten zien dat haar standpunt onjuist is.

Onze letselschadeadvocaat Renée Bocxe strijdt al jaren voor het opnemen van het recht op herbeoordeling in de polisvoorwaarden.
Dit recht moet volgens haar inhouden dat u zich op kosten van de verzekeraar door uw eigen deskundigen kunt laten voorlichten, zodat u deugdelijk verweer kunt voeren. Dat betekent dat u op kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een advocaat in de arm kunt nemen, die voor u de polisvoorwaarden en de uitleg daarvan door de verzekeraar toetst, die voor u een medisch adviseur inschakelt en die voor u een arbeidsdeskundig oordeel inwint.

Indien uw woning afbrandt heeft u ook het recht om op kosten van de verzekeraar een tegenonderzoek door een deskundige (contra expertise) te laten doen. Dat is logisch, aangezien u geen expert op het gebied van brandschade bent. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt in feite hetzelfde.

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hebben dit recht niet in hun polisvoorwaarden opgenomen. De wet biedt een grondslag voor het kunnen verhalen van al de hiervoor genoemde kosten op de eigen verzekeraar.

De wet biedt dus wel de verhaalsmogelijkheid (achteraf), maar niet de zekerheid (vooraf) dat de verzekeraar de door u te maken kosten zal vergoeden. Daarom moet dit recht in de polisvoorwaarden worden opgenomen.

Renée Bocxe staat u graag bij in uw geschil met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.