KANTOORINFORMATIE

Rijnland Advocaten is een maatschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling va nartikeln 7:404, 7:409 en 7: 422 lid 1 sub b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rijnland Advocaten.
Rijnland Letselschade Advocaten: KVK: 2735692
BTW nummer: NL 817448433 B01
Rijnland Advocaten beschikt niet over een Stichting Derdengelden.